Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w wyroku z 15 lipca 2021 r. – połączone sprawy C-804/18 i C-341/19 – że pracodawca prowadząc politykę neutralności światopoglądowej, ma prawo zakazać pracownikom noszenia symboli czy elementów ubioru wskazujących na ich poglądy polityczne, światopogląd lub wyznanie. Wyrok dotyczył noszenia chusty islamskiej (hidżabu) przez pracownice niemieckich firm („TSUE: firma może zakazać noszenia symboli religijnych” DGP nr 138 z 20 lipca). W jednym przypadku pracownica nosząca hidżab została zawieszona w swoich obowiązkach, a w innym – przeniesiona na inne stanowisko z nakazem zdjęcia chusty jako widocznego symbolu religijnego. W ocenie trybunału takie postępowanie nie stanowiło naruszenia wolności wyznania i sumienia. Przeciwnie – pracodawca w ten sposób zamanifestował równe traktowanie pracowników, bez względu na ich przekonania, wyznanie i światopogląd. Trybunał przyznał przy tym, że wewnętrzne regulacje pracodawców mogą powodować pewne trudności dla osób ściśle przestrzegających zasad swojej wiary, jednak jednocześnie w żaden inny sposób nie ograniczają ich prawa do wolności wyznania. Trybunał zwrócił uwagę, że działanie pracodawców miało też na celu zapobieganie konfliktom w miejscu pracy.
W Polsce problem widocznych symboli religijnych wydaje się na razie dość marginalny, co jednak nie oznacza, że pracodawcy nie mogą pewnych ograniczeń wprowadzić. Jak jednak powinien wyglądać pracownik w miejscu pracy, aby nie narazić się swoim przełożonym?