280 mln zł na budowę "orlików dla seniorów" chce przeznaczyć Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Centra WIGOR SENIOR mają powstać w każdej gminie.

Projekt MPiPS jest jednym z elementów wdrażania polityki senioralnej i programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Budżet programu to 560 mln zł. Połowę wyłoży ministerstwo, a połowę – samorządy.

- Gdy będzie akceptacja samorządów, to warto by było przejść na wykorzystanie środków unijnych. Środki unijne muszą być wykorzystywane dla wzmacniania kapitału społecznego. To też dbanie o seniorów. Chcielibyśmy w dwóch, trzech województwach w przyszłym roku zrobić pilotaż, ale to jest strategia długofalowa. To powinno się udać, bo celem tych placówek jest aktywizacja seniorów – mówi Władysław Kosiniak – Kamysz.

Zgodnie z wstępnymi założeniami centra byłby ośrodkami, które świadczyłyby usługi dla osób starszych w zakresie edukacji, rehabilitacji czy integracji. Sieć placówek ma ułatwić aktywizację osób starszych. Projekt ruszy na początku przyszłego roku.

Od 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych, który wspiera tzw. inicjatywy oddolne realizowane przez organizacje pozarządowe. Nowy program WIGOR stanowiłby uzupełnienie działań rządu i wspierał samorząd gminny w tworzeniu miejsc na terenie gminy, które oferowały usługi dla osób starszych.