W opisywanej sytuacji pracodawca chciałby rozwiązać bez wypowiedzenia umowę, podczas której pracownik nie naruszył swoich obowiązków, na podstawie naruszenia, które miało miejsce w czasie obowiązywania poprzedniej, już zakończonej umowy. Przepisy kodeksu pracy (dalej: k.p.) nie dają jednak odpowiedzi na to pytanie, pomocne okazuje się orzecznictwo. Zacznijmy jednak od początku.
Zgodnie z art. 52 par. 1 kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia w razie: