Zmiana, jaka miała miejsce w ostatnim czasie, polega na tym, że od 31 lipca 2021 r. także świadczeniobiorcy nie muszą występować do ZUS z osobnym wnioskiem o wydanie zaświadczenia o pobieraniu świadczeń. Mogą sobie samodzielnie wygenerować potwierdzenie żądanych danych z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Aby jednak było to możliwe, niezbędne jest założenie profilu na PUE, o ile świadczeniobiorca go jeszcze nie posiada.
Konieczny profil na PUE