Rząd szykuje tarczę antykryzysową, która ma objąć przede wszystkim branżę eventową – dowiedział się DGP. Przedsiębiorcy działający w tym sektorze będą mogli liczyć na kolejne postojowe i zwolnienie ze składek do ZUS za maj.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które czuwa nad przygotowaniem przepisów w tym zakresie, wyjaśnia, że wprowadzenie kolejnych regulacji pomocowych wynika z konieczności zapewnienia dodatkowego wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach szczególnie mocno dotkniętych konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19.
Eventy ze wsparciem
Mimo stopniowego znoszenia w ostatnim okresie obostrzeń i restrykcji sanitarnych sytuacja podmiotów funkcjonujących w niektórych sektorach gospodarki wciąż jest trudna. Z tego powodu konieczne stało się opracowanie kolejnego pakietu osłonowego dla przedsiębiorców działających w najbardziej dotkniętych branżach. Ma on zapobiec utracie płynności prowadzonych przez nich biznesów.
– Dokładny zakres kodów PKD, które obejmie rozporządzenie, będzie jeszcze uzgadniany z innymi resortami. Wsparcie ma jednak dotrzeć przede wszystkim do branży eventowej – zapowiada Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w odpowiedzi na zapytanie DGP.
– Pomoc na pewno jest nam potrzebna, bo cały czas mierzymy się ze skutkami pandemii. Kluczowe będzie jednak to, jakie kody PKD zostaną ostatecznie uwzględnione w rozporządzeniu. Jak wiadomo, zdarzało się, że przedsiębiorcy, których biznesy ucierpiały z powodu epidemii, nie mogli liczyć na wsparcie, bo rząd nie uwzględnił ich kodu w gronie beneficjentów – komentuje Olga Krzemińska-Zasadzka, prezes zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel zrzeszającego podmioty z sektora turystyki biznesowej i założycielka Rady Przemysłu i Spotkań skupiającej firmy związane z organizacją targów, festiwali, konferencji.
Przetestowana pomoc
Resort po raz kolejny planuje sięgnąć po sprawdzone narzędzia wsparcia. Tym razem pomoc ograniczy się do dwóch form: kolejnego postojowego i zwolnienia ze składek za maj.
Jakie przesłanki trzeba będzie spełnić? Cały czas kluczowe ma być prowadzenie przeważającej działalności pod określonym kodem PKD (test PKD ma być wykonywany na dzień 31 marca 2021 r.).
Utrzymany zostanie także dotychczasowy poziom spadku przychodów uprawniający do skorzystania z pomocy. Będzie to minimum 40 proc. w okresie porównawczym. Badany będzie najprawdopodobniej przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.
Eksperci podzieleni
– Na pewno konieczny jest dialog z biznesem w celu identyfikacji obszarów, w których wciąż występują problemy związane z obostrzeniami spowodowanymi epidemią. Branża eventowa na pewno do nich należy – mówi Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Jak zauważa, w przypadku tego sektora gospodarki samo poluzowanie obostrzeń to za mało. – Planowanie tego typu wydarzeń wymaga czasu. Dziś nikt nie może być pewny swojej pozycji na rynku. Cały czas żyjemy w dużej niepewności. Nie wiemy, co będzie jesienią i na jakie kroki zdecyduje się rząd przy wzroście liczby zakażeń. To wszystko wpływa również na nastroje konsumentów, którzy są bardziej zachowawczy przy podejmowaniu decyzji, np. o szkoleniach lub udziale w konferencjach – wyjaśnia.
Mimo to Łukasz Kozłowski uważa, że nie potrzebujemy nowych narzędzi pomocowych. – Przez ostatnie miesiące wypracowaliśmy różne formy wsparcia, które teraz należy wykorzystywać, gdy sytuacja tego wymaga. Kluczowe jest, by przedsiębiorcy jak najszybciej poznali plany rządu dotyczące wzrostu zachorowań jesienią. Tak, aby mogli się do niektórych ruchów przygotować – podkreśla.
Z ekspertem FPP nie zgadza się Olga Krzemińska-Zasadzka, która ocenia, że zwolnienie ze składek za maj i dodatkowe postojowe to za mało. – Realną pomocą są dla nas przede wszystkim ułatwienia w prowadzeniu biznesu. Dlatego powinny zostać wprowadzone regulacje, które wyłączałyby osoby zaszczepione, mające aktualny test i ozdrowieńców z obowiązującego limitu 1 osoba na 10 mkw. przy uczestnictwie w targach, kongresach i konferencjach – postuluje.
Podobnie jak Łukasz Kozłowski zaznacza, że potrzebne są jasne komunikaty, co rząd planuje jesienią. – Nasi partnerzy biznesowi wstrzymują się z podejmowaniem decyzji w kwestii organizacji konferencji, targów i spotkań. Wszyscy czekają na ruch rządu. Do września grafik mamy zapełniony, ale potem nie wiadomo, co będzie – wyjaśnia.
Doktor Antoni Kolek z Pracodawców RP przekonuje, że obecnie najważniejsze są nie doraźne działania, które były konieczne w czasie obowiązywania licznych restrykcji, ale długoterminowa strategia funkcjonowania branż najbardziej narażonych na negatywne skutki kryzysów związanych ze zdrowiem publicznym. Chodzi nie tylko o branżę eventową, ale również o powiązane z nią branże hotelarską i gastronomiczną. ©℗
Dodatkowe postojowe dla artystów
Minister kultury planuje dodatkowe wsparcie dla twórców i artystów zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Szczegółów projektu jeszcze nie znamy. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu odsyła do kancelarii premiera, która z kolei odesłała nas do resortu kultury. Wiadomo tylko, że resort kultury chce przyznać kolejne postojowe osobom wymienionym w art. 15 zs3 tarczy antykryzysowej (Dz.U. 2020 poz. 374), w tym m.in. twórcom, artystom i osobom zajmującym się stroną techniczną produkcji audiowizualnych. Argumentuje, że w dziedzinie twórczości oraz wykonawstwa artystycznego aż 54 proc. wszystkich zatrudnionych pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych. Tymczasem dotychczasowe działania były nakierowane raczej na twórców i artystów samozatrudnionych, posiadających status przedsiębiorcy, którzy w sektorze kultury stanowią tylko ok. 14 proc. W konsekwencji poza istotnymi formami wsparcia pozostała duża grupa osób fizycznych zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych. ©℗
Miliardy na pomoc dla firm
Etap legislacyjny
Założenia do projektu opublikowane w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów