Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które czuwa nad przygotowaniem przepisów w tym zakresie, wyjaśnia, że wprowadzenie kolejnych regulacji pomocowych wynika z konieczności zapewnienia dodatkowego wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach szczególnie mocno dotkniętych konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19.
Eventy ze wsparciem