Taką zmianę przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz. Zastąpi on dotychczas obowiązujące przepisy w tym zakresie z 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 49).
Chodzi tutaj o druki miesięcznych oraz rocznych deklaracji wypełnianych przez tych pracodawców, którzy nie osiągają wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i z tego powodu płacą kary na rzecz PFRON.
Reklama
Formularze wymagają modyfikacji z uwagi na zmiany, które do ustawy o rehabilitacji wprowadziła ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062). Zgodnie z nimi pracodawca, który posiada certyfikat potwierdzający spełnianie minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, może skorzystać z 5-proc. ulgi we wpłacie na PFRON – począwszy od należności za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym zawiadomił fundusz, że uzyskał taki dokument. Aby firmy miały możliwość wykazywania ulgi dostępnościowej, konieczne są więc zmiany we wzorach deklaracji, w tym DEK-1-u, DEK-1-0, DEK-1-a oraz DEK-1-b. W ich treści uwzględnione zostały rubryki, w których pracodawca zaznacza, czy korzysta z ulg za dostępność, czy posiada certyfikat oraz ile wynosi przysługujące na tej podstawie obniżenie wpłaty.
Resort rodziny zdecydował się na zmiany w szacie graficznej deklaracji, w tym m.in. odejście od dwutonowych wyszarzeń oraz zastosowanie bardziej przyjaznego i prostszego sposobu formułowania instrukcji wypełniania deklaracji.
W projekcie znalazły się też przepisy przejściowe mówiące, że w ciągu czterech miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia (co nastąpi po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw) pracodawcy będą mogli składać deklaracje na dotychczasowych drukach, z uwagi na potrzebę wdrożenia zmian w systemie e-PFRON2.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia