Taką zmianę przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten fundusz. Zastąpi on dotychczas obowiązujące przepisy w tym zakresie z 30 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 49).
Chodzi tutaj o druki miesięcznych oraz rocznych deklaracji wypełnianych przez tych pracodawców, którzy nie osiągają wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i z tego powodu płacą kary na rzecz PFRON.