Jeżeli w czasie nieobecności w pracy spowodowanej korzystaniem przez pracownicę z urlopu wychowawczego nie doszło do zmian organizacyjnych (np. przekazania zadań do innej komórki organizacyjnej), pracodawca będzie zobowiązany dopuścić ją do pracy na stanowisku zajmowanym przed urlopem. Zmianie ulegnie jedynie jego nazwa, tj. będzie zatrudniona jako radca, a nie radca ministra. Usunięcie z katalogu stanowisk stanowiska radcy ministra nie prowadzi bowiem do jego likwidacji w strukturze urzędu.

Warunki pozostają