Do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dodano przepis, który wykluczył możliwość składania ponagleń na urząd do ministra w przypadku zwłoki w wydaniu np. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Obowiązuje on od 13 lipca br. Czy pracodawcy korzystali z tej opcji? Jak wyglądała praktyka?
Tak, pracodawcy chętnie korzystali z możliwości składania ponagleń w przypadkach przedłużających się postępowań. Procedury imigracyjne trwają w Polsce bardzo długo. Choć przepisy nakazują, aby urząd wydał np. zezwolenie na pracę w ciągu miesiąca, to znacząca ich część nie dotrzymuje tego terminu. Postępowania trwają kilka miesięcy, a złożenie ponaglenia to w praktyce jedyny sposób, aby zmotywować urząd do szybszego działania. W przypadku faktycznie opóźnionego rozpatrywania wniosku dość często zdarzało się, że urząd wydawał decyzję już w reakcji na złożone ponaglenie, nie czekając na jego rozpatrzenie przed ministerstwo. Stąd pracodawcy chętnie składali ponaglenia.