Poznańska agencja zatrudnienia zwróciła się w maju 2019 r. do wojewody z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na stanowisku pracownika przemysłowego w pracach prostych. Z uwagi na przeciągające się procedury w listopadzie 2019 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność wojewody w sprawie rozpoznania wniosku. Domagała się też rekompensaty z uwagi na to, że przez brak decyzji nie mogła wywiązać się z umowy, przez co nałożono na nią karę.
WSA stwierdził, że skarga jest częściowo zasadna. Wskazał, że w sprawach o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca stosuje się reguły określone w kodeksie postępowania administracyjnego. Załatwienie sprawy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Organ jednak nie wydał na czas rozstrzygnięcia w sprawie.