Zatrudnienie w Polsce cudzoziemca wymaga spełnienia kilku wymogów formalnych, z których niektóre mają w założeniu chronić prawa obcokrajowca. Mogłoby się więc wydawać, że skoro podwyżka jest świadczeniem na korzyść pracownika, to decyzja o jej przyznaniu cudzoziemcowi nie powinna wiązać się z dodatkowymi formalnościami. W praktyce jednak każda zmiana wysokości wynagrodzenia, podobnie jak zmiana innych warunków umowy o pracę, które są uwzględniane w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy, może oznaczać utratę ważności dokumentu legalizującego zatrudnienie. Dlatego ustalając wysokość wynagrodzenia pracownika pochodzącego z zagranicy oraz decydując się na jej zmianę, pracodawcy powinni pamiętać o kilku istotnych szczegółach.
Określone warunki zatrudnienia