Planujemy zorganizować wernisaż, w którym weźmie udział wielu gości. Czy istnieje obowiązek pobierania od uczestników takich imprez oświadczeń o stanie zdrowia w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19, w tym danych osobowo-kontaktowych?

Zasady organizacji imprez w trakcie epidemii COVID-19 reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które wprowadziło wiele obostrzeń dla organizatorów i uczestników.