Złożyła ją Koalicja Obywatelska. – Zapomoga jest świadczeniem o szczególnym charakterze. To doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa udzielana zazwyczaj na określony cel w związku ze zdarzeniem losowym lub ciężką chorobą. Zwolnienie spod egzekucji jest w tym przypadku jak najbardziej zasadne – argumentowała Joanna Frydrych, posłanka KO.
Sejm przyjął zgłoszoną zmianę. Odrzucił za to tę przedstawioną przez klub Lewicy, która umożliwiłaby członkostwo KZP w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Dzięki temu te ostatnie mogłyby prowadzić rachunki płatnicze kas zapomogowo-pożyczkowych. – Obecnie nie wydaje się, aby konieczne było utrzymanie wymogu posiadania przez KZP wyłącznie rachunku w banku – wskazywała Katarzyna Kretkowska, posłanka Lewicy.