Złożyła ją Koalicja Obywatelska. – Zapomoga jest świadczeniem o szczególnym charakterze. To doraźna, bezzwrotna pomoc finansowa udzielana zazwyczaj na określony cel w związku ze zdarzeniem losowym lub ciężką chorobą. Zwolnienie spod egzekucji jest w tym przypadku jak najbardziej zasadne – argumentowała Joanna Frydrych, posłanka KO.
Sejm przyjął zgłoszoną zmianę. Odrzucił za to tę przedstawioną przez klub Lewicy, która umożliwiłaby członkostwo KZP w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK). Dzięki temu te ostatnie mogłyby prowadzić rachunki płatnicze kas zapomogowo-pożyczkowych. – Obecnie nie wydaje się, aby konieczne było utrzymanie wymogu posiadania przez KZP wyłącznie rachunku w banku – wskazywała Katarzyna Kretkowska, posłanka Lewicy.
Pozostałe poprawki miały charakter techniczny lub doprecyzowujący (np. że w razie likwidacji kasy uchwałę o proporcjonalnym zwrocie wkładów członkowskich podejmuje komisja likwidacyjna).
Przypomnijmy, że nowe przepisy mają dostosować działalność KZP do znowelizowanej wcześniej ustawy związkowej, która m.in. umożliwiła zrzeszanie się oraz przystępowanie do kas osobom zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę (np. zleceniobiorcom, samozatrudnionym). Uchwalone regulacje doprecyzują też prawa i obowiązki członków kas oraz pomoc, jaką ma im zapewnić pracodawca (w tym np. udostępnienie odpowiednio zabezpieczonego miejsca na przechowywanie gotówki oraz wsparcie przy jej transporcie do i z banku).
Etap legislacyjny
Ustawa skierowana do Senatu