Rozporządzenie zostało wczoraj podpisane przez ministra i trafiło do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.
Dyrektorzy szkół do końca lipca mają czas na dokonanie korekt wniosków składanych do samorządów o udzielenie dotacji na prowadzenie zajęć wspomagających. Będą one organizowane z uwagi na zaległości związane z prowadzeniem nauki zdalnej. Zajęcia wspomagające mają się rozpocząć już od 2 września i mają potrwać maksymalnie do 22 grudnia 2021 r. Na ten cel rząd przeznaczył 187 mln zł. Z uwagi na okres wakacyjny dyrektorzy zostali zwolnieni z obowiązku skonsultowania tego dokumentu z radą pedagogiczną. Nowelizacja daje też szansę na złożenie wniosku przez te placówki, które nie zrobiły tego do 25 czerwca 2021 r.