Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejm może uchwalić ustawę, która ureguluje powoływanie, funkcjonowanie i likwidację wspomnianych kas. Nowe przepisy mają dostosować działalność tych podmiotów do znowelizowanej wcześniej ustawy związkowej, która m.in. umożliwiła zrzeszanie się oraz przystępowanie do kas osobom zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę. Ma to przyczynić się do upowszechnienia omawianej formy kredytowania i wsparcia pracujących.
Obecnie funkcjonuje 934 kas w nieco ponad 4 tys. firm.