Pierwsza z nich dotyczyła nauczycielki w żłobku na terenie Niemiec, która w okresie od października 2016 r. do maja 2018 r. przebywała na urlopie rodzicielskim. W marcu 2018 r. pracodawca przyjął instrukcję w sprawie przestrzegania wymogu neutralności, która przewiduje, że pracownicy m.in. nie mogą okazywać żadnych zachowań o charakterze politycznym, światopoglądowym lub religijnym w miejscu pracy i nosić żadnych widocznych tego typu oznak. Po powrocie z urlopu zatrudniona stawiła się do pracy w chuście muzułmańskiej. Pracodawca poprosił ją o zdjęcie chusty, ale podwładna odmówiła.
Drugie z połączonych postępowań także dotyczyło pracownicy z Niemiec (zatrudnionej m.in. na stanowisku kasjerki), która po powrocie z urlopu rodzicielskiego chciała pracować w chuście muzułmańskiej. W firmie obowiązuje jednak m.in. reguła zakazująca noszenia rzucających się w oczy politycznych, światopoglądowych lub religijnych symboli dużych rozmiarów. Pracownica zakwestionowała polecenie zdjęcia chusty. W obu przypadkach spory trafiły do niemieckich sądów pracy, a te skierowały pytania prejudycjalne do TSUE.