W sieci popularność zdobywa pismo z 22 lutego br., w którym urzędniczka Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi nazywa szczepienia przeciwko koronawirusowi „eksperymentem medycznym”, do którego przymuszanie jest niezgodne m.in. z Konstytucją RP. Jednocześnie podaje ona w wątpliwość ówcześnie opublikowane wyniki badań dotyczące wpływu szczepionek na organizm człowieka. A przymuszanie pracowników i współpracowników do szczepienia (np. groźbą braku awansu, obniżenia wynagrodzenia czy utraty pracy) ocenia jako możliwy przejaw mobbingu.

Główny Inspektorat Pracy potwierdza, że pismo jest autentyczne. Jednocześnie zastrzega, że porada prawna udzielona przez urzędniczkę jednemu z pracowników, zawiera przedstawienie indywidualnych poglądów inspektora pracy i nie odzwierciedla oficjalnego stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie przeprowadzania szczepień przeciwko COVID-19.