Jesteśmy w szczytowym momencie podejmowania prac sezonowych. Jak pandemia wpłynęła na zainteresowanie Polaków pracą dorywczą u pracodawców za granicą?
Szacujemy, że rocznie może wyjeżdżać z Polski do typowych prac sezonowych kilkaset tysięcy osób. W trakcie pandemii zauważalny był spadek wyjazdów, zdecydowały o tym m.in. trudności w przekraczaniu granic czy obawy o zdrowie. Już od kilku lat obserwujemy mniejszą chęć Polaków do podejmowania pracy sezonowej za granicą, o czym może świadczyć np. mniejsze zainteresowanie ofertami w ramach unijnej sieci EURES. Wiąże się to m.in. z większą możliwością znalezienia pracy w Polsce, często korzystniejszej niż dorywcze prace w Europie.