53 organizacje branż kreatywnych – m.in. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Związek Literatów Polskich oraz Izba Wydawców Prasy – zwróciły się do wszystkich opcji politycznych o poparcie ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Przypominają, że od kilkunastu lat czekają na przepisy, które najmniej zarabiającym twórcom pomogą uzyskać zabezpieczenie emerytalne i świadczenia zdrowotne.
Projekt przepisów tworzących Fundusz Wsparcia Artystów, który dopłaci twórcom do składek zusowskich i zdrowotnych, resort kultury przedstawił na początku maja. Konsultacje zakończyły się miesiąc później. Ministerstwo miało przeanalizować uwagi i zdecydować, jak się do nich odniesie. Na tym etapie sprawa utknęła. Resort nie odpowiedział nam na pytania o postęp prac. – Ustawa jest zbyt długo procedowana. Gdyby została przyjęta, emocje już by opadły – stwierdza Dominik Skoczek, dyrektor ZAPA, organizacji zbiorowego zarządzania przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, które podpisało apel.