Z informacji, które DGP podał w ubiegłym tygodniu jako pierwszy, wynika, że rząd chce wprowadzić przepisy, które ograniczą zjawisko zatrudniania pracowników na czarno. Uważa bowiem, że obowiązujące regulacje podatkowe nie sprzyjają zwalczaniu tego zjawiska. Zmiany mają być elementem Polskiego Ładu (pisaliśmy o tym w DGP z 7 lipca 2021 r. nr 129).
Rząd chce to zmienić i dać ochronę pracownikowi sygnaliście, który poinformuje o jego nielegalnym zatrudnieniu odpowiednie służby. W takiej sytuacji nie będzie odpowiadał karnie i nie będzie musiał płacić podatku od dochodu otrzymanego pod stołem.