Prowadzę małą firmę budowlaną. Moi pracownicy w porze letniej pracują w wysokich temperaturach. Ostatnio w godzinach pracy pili schłodzone bezalkoholowe piwo, tłumacząc przekornie, że to napój profilaktyczny. Czy jest to dozwolone? Czy spożycie takiego napoju nie będzie naruszeniem zasady zachowania trzeźwości w czasie pracy?
Każda osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy ma określone obowiązki w ramach przyjętej przez pracodawcę organizacji pracy. Do obowiązków podstawowych wspólnych dla ogółu zatrudnionych należy zaliczyć obowiązek pozostawania w gotowości do wykonywania pracy. Pojęcie to nie zostało w przepisach prawa pracy określone. Można uznać, że oznacza to właściwy stan fizyczny, jak i psychiczny umożliwiający wykonywanie pracy sposób zarówno bezpieczny oraz o należytej jakości i ilości. Z pewnością za pracownika gotowego do pracy nie można uznać osoby nietrzeźwej.