Od 23 lipca prowadzący sklepiki (w tym punkty papiernicze i piśmiennicze) w jednostkach oświatowych (m.in. w szkołach, przedszkolach, ośrodkach wychowawczych, bibliotekach pedagogicznych) mogą starać się o zwolnienie ze składek ZUS za listopad i grudzień 2020 r. oraz styczeń, luty i marzec 2021 r., a także postojowe nawet do pięciu razy. Tak wynika z niedawno uchwalonych przepisów pomocowych (ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2021 r. poz. 1192). Choć formalnie ich działalność nie była objęta restrykcjami, ze względu na zamknięcie szkół dotkliwie odczuli oni skutki epidemii.
Zapomniani?