Andrzej Szary, wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów
W 2020 r. zarzucono 269 policjantom popełnienie 622 przestępstw. Policja ma problem z przestępczością wśród funkcjonariuszy?