To faktycznie nie pierwszy pomysł na uregulowanie tej kwestii. W sejmowej zamrażarce utknęły senacki projekt ustawy o dodatku do emerytury osób, które przez co najmniej 20 lat były czynnymi członkami OSP, a także obywatelski projekt ustawy zakładający, że dodatki do emerytury miałyby otrzymywać osoby, które przez co najmniej 10 lat były członkami ochotniczej straży pożarnej OSP. Pisaliśmy o tym m.in. w DGP nr 3/2020 i nr 240/2020.
Z opublikowanych założeń do rządowego projektu wynika, że ma on kompleksowo uregulować kwestie świadczeń dla tej grupy. Projektodawcy tłumaczą, że w całym kraju jest obecnie ponad 200 tys. strażaków OSP, którzy mają uprawnienia do działań ratowniczych. Jest to najliczniejsza grupa działająca na rzecz społeczności lokalnych i wykonująca zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej przypisanej gminom. Mimo to brakuje kompleksowych przepisów rangi ustawowej regulujących warunki, jakie powinny spełniać jednostki straży, by uczestniczyć w działaniach ratowniczych. W szczególności, jak wskazują projektodawcy, powinno to dotyczyć tych OSP, które wspierają Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.