ZUS zakończył przyjmowanie wniosków w konkursie na 2022 r. Dofinansowanie otrzymają te rozwiązania, które poprawią bezpieczeństwo, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi i zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników (patrz infografika).
Ważny jest cel