Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2021 r. spadła o 0,1 pkt proc. m/m do 6%, wynika z szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT).

"Czerwiec jest pierwszym miesiącem w tym roku, kiedy poziom bezrobocia rejestrowanego spadł poniżej miliona. Dzisiejsze dane pokazują, że tendencje na rynku pracy są korzystne, na co oczywiście miały wpływ podejmowane przez rząd działania osłonowe w walce z pandemią COVID-19" - powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek, cytowana w komunikacie.

Ze wstępnych danych wynika, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w czerwcu br. wyniosła 994,8 tys. osób bezrobotnych i w porównaniu do stanu z końca maja br. liczba ta zmniejszyła się o 31,9 tys. osób, czyli o 3,1%, podano także.

"Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,5%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (9,2%). W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekraczał 10%" - czytamy dalej.

W czerwcu br. według wstępnych danych pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 114,1 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 0,7 tys. (0,6%) mniej niż w maju 2021 r. i o 20,8 tys. (22,4%) więcej niż w czerwcu 2020 r., podał też resort.

W styczniu br. prezydent podpisał ustawę budżetową na 2021 r. zakładającą, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2021 r. wyniesie 7,5%.