Odstąpiono w nim też od wypłacania żołnierzowi tzw. należności zagranicznej w walucie państwa, do którego jest kierowany. Po zmianach na wniosek zainteresowanego może być ona wypłacona w złotych. Pieniądze mają trafiać na rachunek bankowy wskazany przez niego. Jeśli nie będzie takiej możliwości, to środki będą mu przekazywane w innej ustalonej wcześniej formie.
Żołnierze wykonywujący zawód lekarza lub dentysty będą mogli liczyć na dodatek zagraniczny w wysokości 250 proc. najniższego uposażenia pod warunkiem, że trafią do służby w strefę działań wojennych. Do tej pory przysługiwał im on tylko w Afganistanie.
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe