Pracownik jest zatrudniony na produkcji na trzy zmiany (w godz. 6.00–14.00, 14.00–22.00 oraz 22.00–6.00), a praca odbywa się od poniedziałku do piątku. W firmie obowiązuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy liczony od maja do kwietnia, który został wprowadzony na podstawie przepisów tzw. specustawy covidowej, a więc 1 maja 2021 r. rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy. Niestety zachorował koordynator zatrudniony na drugiej zmianie – 14–15 czerwca przebywał na zwolnieniu lekarskim, a pracownik będący koordynatorem z nocnej zmiany pracował w te dwa dni dodatkowo o cztery godziny dłużej, przychodząc do pracy wcześniej (na godz. 18.00 zamiast na godz. 22.00). Koordynator pracuje na równi z podległymi pracownikami, wykonując te same czynności. Zarabia on 3000 zł wynagrodzenia zasadniczego oraz otrzymuje dodatek funkcyjny w kwocie 600 zł, jak wyliczyć wynagrodzenie za nadgodziny?
Pracownik rozpoczynał pracę w poniedziałek i wtorek o cztery godziny przed harmonogramem, lecz w obydwu przypadkach jego dodatkowa praca zostanie rozliczona inaczej. Przyjście do pracy na godz. 18.00 w poniedziałek po wolnym od pracy weekendzie nie narusza bowiem poprzedniej doby pracowniczej i nadgodziny te należy potraktować jako nadgodziny średniotygodniowe.