Jednoznaczne prawo przebywania działaczy w miejscach pracy ułatwiłoby np. prowadzenie spotkań informacyjnych z pracownikami i zachęcanie do wstąpienia w szeregi związku. Prace nad takimi rozwiązaniami toczą się dwutorowo. Rozmowy dotyczące wstępu na teren firm prowadzono w zespołach negocjujących planowaną umowę społeczną rządu, pracodawców i związków zawodowych. Choć negocjacje w sprawie samego paktu zakończyły się fiaskiem, to jednak poszczególne dyskutowane zagadnienia mają trafić do dalszych prac w zespole ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego (RDS). Zmiany w omawianym zakresie przygotowują również europarlamentarzyści. Zaproponowali poprawki do projektu dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE, które przewidują m.in., że państwa członkowskie musiałyby zapewnić związkom dostęp do miejsc pracy w celu organizowania się oraz reprezentowania zatrudnionych w negocjacjach z pracodawcą.
Do ucywilizowania