Brak możliwości szybkiego odstąpienia od pracy zdalnej lub jej czasowego zawieszenia, uzależnienie polecenia pracodawcy od oświadczeń zatrudnionego co do warunków lokalowych, niejasne skutki podatkowe. To przykładowe uwagi zatrudniających i związków zawodowych zgłoszone w ramach konsultacji rządowego projektu nowelizacji kodeksu pracy dotyczącego pracy poza firmą.
Pracodawcy doceniają chęć uregulowania omawianych zagadnień, ale postulują wiele zmian. – Proponujemy m.in. doprecyzowanie kwestii związanych z rozliczaniem kosztów oraz zwiększanie wymiaru pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie na wniosek pracownika – wskazuje Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.