Informowaliśmy o tym w DGP nr 81/2021 („ZUS porozmawia z firmami o planach, które mają ułatwić życie przedsiębiorcom”). Chodzi m.in. o sposób ich rozliczeń z ZUS. Zakład zamierza przejąć od nich obowiązek ustalania wysokości składek i zgłaszania do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z nich. Jak to zrobi?
Przedsiębiorca przekaże do ZUS jednolity plik ubezpieczeniowy z informacjami na temat sytuacji swojej i ubezpieczonych zatrudnionych w jego firmie. Na podstawie tych danych organ rentowy wykona odpowiednie operacje i poinformuje płatnika o ich wyniku. Jeśli ten ostatni nie będzie miał zastrzeżeń do przygotowanych przez zakład wyliczeń, wystarczy, że opłaci składkę. Zmiany te wynikają z przyjętej przez ZUS Strategii na lata 2021–2025.