Obowiązkiem pracodawcy w porze letniej jest zapewnienie pracownikom właściwego komfortu cieplnego. W przypadku szczególnej kategorii pracowników niewystarczające jest zapewnienie właściwej wymiany powietrza podczas wykonywania pracy ‒ konieczne jest zapewnienie pomieszczenia do wypoczynku wyposażonego w klimatyzację. Obowiązek taki ma pracodawca w stosunku do pracowników wykonujących pracę w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana procesami technologicznymi jest stale wyższa niż 30°C (303 K).

Pojęcie niezdefiniowane