Kodeks pracy w art. 30 par. 4 wymaga, aby w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia była wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.
Jedną z najczęstszych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, z jaką spotkałem się w praktyce, była utrata zaufania. Jest ona akceptowana w judykaturze i chętnie stosowana przez pracodawców. Przedsiębiorcy jednak często zapominają o niezmiernie ważnej kwestii, jaką jest uzasadnienie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, w taki sposób, aby pracownik wiedział i rozumiał, dlaczego pracodawca się z nim rozstaje. Będzie także wtedy, gdy powód zwolnienia dla wszystkich wydaje się oczywisty.