Przypomnijmy, że od pewnego czasu jednym z głównych warunków przyznania pomocy z kolejnych tarcz antykryzysowych jest prowadzenie przeważającej działalności pod określonym kodem PKD. Dotyczy to m.in. zwolnienia z należności do ZUS i postojowego. Problem w tym, że nie zawsze to, co wynika z oficjalnych baz, pokrywa się ze stanem faktycznym. Dotkliwie odczuwają to przedsiębiorcy, którzy nie aktualizowali na bieżąco swoich danych. ZUS odmawia im bowiem prawa do pomocy.
Tak też było w przypadku przedsiębiorczyni, której sprawą zajmował się WSA w Opolu. ZUS odmówił jej prawa do zwolnienia ze składek za okres od lipca 2020 r. do września 2020 r.