Na jesieni kancelaria prezydenta przedstawi do konsultacji projekt ustawy rodzinnej - zapowiada sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Irena Wóycicka. Jak mówiła w radiowej Trójce, ma on odpowiadać na potrzeby rodzin i osób w różnych sytuacjach życiowych. Bazuje on na wprowadzonym przez rząd rozwiązaniu, czyli wydłużeniu urlopu rodzicielskiego do roku.

Irena Wóycicka zwróciła uwagę, że państwo nie powinno narzucać ogólnych rozwiązań, ale stworzyć rozwiązania dopasowane do potrzeb indywidualnych. Projekt przewiduje między innymi możliwość rozłożenia urlopu rodzicielskiego na raty.

Wóycicka zapowiedziała, że projekt rozszerza też uprawnienia ojców, w sytuacji, gdy matka podejmuje pracę lub naukę w trybie stacjonarnym.

W tym tygodniu premier Donald Tusk zapowiedział wprowadzenie ułatwień dla rodzin. Od tego roku rodzice mają mieć możliwość pełnego wykorzystania ulg na dzieci. Premier zaproponował również zwiększenie ulgi na 3-cie i każde kolejne dziecko o 20 procent. Z wyższych ulg będzie można skorzystać na nowych zasadach dotyczących zwrotów i odpisu od podatku.