Zakład Ubezpieczeń Społecznych obiecuje, że wesprze finansowo te rozwiązania, które poprawią bezpieczeństwo, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi i zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników.
Wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które płatnik opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw procentowa wartość dopłaty jest największa, jednak najwyższe kwoty mogą otrzymać duże zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób.