Zakład Ubezpieczeń Społecznych obiecuje, że wesprze finansowo te rozwiązania, które poprawią bezpieczeństwo, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi i zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników.
Wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które płatnik opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw procentowa wartość dopłaty jest największa, jednak najwyższe kwoty mogą otrzymać duże zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób.
Aby wziąć udział w konkursie, przedsiębiorcy nie powinni mieć zaległości składkowych (na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) ani podatkowych. Nie mogą też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym czy w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dofinansowanie można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.
Wniosek wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony Prewencja.zus.pl. To także zmiana w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to warunkiem przyjęcia wniosku było jego dostarczenie do ZUS zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej.
ZUS czeka na podania do 30 czerwca 2021 r.