Zamiast sprawdzać zagraniczne spółki wykorzystujące nasz system ubezpieczeń, organ rentowy spiera się o obroty z polskimi przedsiębiorcami.
Firmy, które delegują zatrudnionych do pracy w innych państwach UE, obawiają się niekorzystnych rozstrzygnięć ZUS. Tym bardziej że ostatnio po stronie zakładu staje Sąd Najwyższy. Chodzi o możliwość opłacania do polskiego organu rentowego składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników delegowanych.

Sporne obroty