Choć Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ponad 32 mln zł na poprawę warunków bhp w firmach, to przedsiębiorcom trudno uzyskać pieniądze z tego funduszu.
Jednym z mniej znanych zadań ZUS jest działanie na rzecz prewencji wypadkowej w miejscach pracy. Do dyspozycji urzędników są miliony złotych. Na zapobieganie wypadkom powinno być przeznaczane 1 proc. należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dany rok. W ustawie budżetowej na 2014 r. kwotę tę ustalono na ponad 32 mln zł.
Od 2013 r. ZUS w ramach prewencji wypadkowej może dofinansowywać także działania skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Chodzi o finansowe wsparcie podejmowanych przez przedsiębiorców działań i inwestycji, które mają się przełożyć na poprawę bhp.

100 tys. zł wynosi maksymalna kwota wsparcia ZUS dla mikrofirmy przy realizacji projektu doradczo-inwestycyjnego poprawiającego bhp

Na razie jednak firmy nie zasypują ZUS lawiną wniosków o taką pomoc. Te, które o nią wystąpiły, nie uzyskały natomiast dofinansowania ze względu na braki formalne. Jak wynika z danych ZUS omawianych na wczorajszym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, w tym roku ze wsparcia ze środków na prewencję chciało skorzystać tylko 171 przedsiębiorstw. Jednak zdecydowana większość złożonych przez nich wniosków zawierała błędy formalne. Do 30 czerwca poprawki naniosło 79 firm, z czego jedynie 23 wnioski zostały ostatecznie zakwalifikowane do udzielenia dofinasowania.
Jest jednak nadzieja, że w przyszłości pracodawcy łatwiej przebrną przez procedury poprzedzające przyznanie pomocy. ZUS opracował bowiem dodatkowe dokumenty objaśniające, jak poprawnie przygotować wniosek.
Przedsiębiorcy, którym szczęśliwie udało się przebrnąć przez biurokratyczną mitręgę, otrzymali dofinansowanie w wysokości od 3,9 tys. zł do 300 tys. zł. Poziom pomocy jest bowiem uzależniony od liczby pracowników zatrudnionych w firmie i tego, czy będzie w niej realizowany projekt doradczy, inwestycyjny lub doradczo-inwestycyjny skierowany na poprawę bhp.