Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w kwietniu, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 3,1 proc., tak jak w marcu - podał Eurostat.

Liczba bezrobotnych w kwietniu wyniosła 524 tys. wobec 534 tys. w marcu.