W maju 2021 r. jest 20 dni roboczych i 11 dni wolnych, w tym święto, które przypadło w sobotę (1 maja). W efekcie trzeba oddać pracownikowi jeden wolny dzień za świąteczną sobotę, co oznacza, że w rzeczywistości mamy 12 dni wolnych i 19 dni pracy. Wynika to z art. 130 kodeksu pracy, zgodnie z którym obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:
Jednocześnie ustawodawca wyraźnie zapisał, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.