Nie ma odrębnych przepisów dotyczących osoby, która nie jest już tylko kandydatem do pracy, ale nie stała się jeszcze pracownikiem. Wśród pracodawców niejednokrotnie pojawiały się więc wątpliwości, na jakim etapie rekrutacji możliwe jest pozyskiwanie adresu zamieszkania kandydata do pracy, co do którego została podjęta decyzja o zatrudnienia, aby było to zgodne z RODO. Wątpliwości trafiły do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Postanowił on więc wypowiedzieć się w tej sprawie.
W majowym newsletterze kierowanym do inspektorów ochrony danych organ nadzorczy przypomniał, że katalog danych osobowych pracownika, które pracodawca może przetwarzać, znajduje się w art. 221 kodeksu pracy (dalej: k.p.) oraz przepisach szczególnych, do których odsyła tenże kodeks. Zgodnie z art. 221 k.p. pracodawca prowadzący rekrutację może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania następujących danych osobowych: imienia (lub imion), nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych wskazanych przez kandydata, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz informacji na temat przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.