Tak wynika z decyzji PFRON z 31 marca 2021 r. w sprawie interpretacji przepisów wydanej dla jednego z pracodawców (nr DW.400.9. 2021.RUK). Wystąpiła o nią firma, która zamierza udzielać swoim kontrahentom ulgi we wpłatach na PFRON z tytułu świadczonych przez nią usług. Będą one polegać na zapewnianiu klientom usług czystościowo-porządkowych, które będą dotyczyć określonych obiektów oraz przylegających do nich terenów. Część usług specjalistycznych, w tym m.in. usług alpinistycznych, specjalistycznego czyszczenia przemysłowego oraz odśnieżania, pracodawca będzie podzlecał innym przedsiębiorstwom. Dlatego firma zwróciła się do PFRON o wyjaśnienie, jak w takiej sytuacji zdefiniować pojęcie usługi własnej, której sprzedaż uprawnia do wystawienia kontrahentowi informacji o kwocie obniżenia wpłaty na fundusz.
W swojej decyzji PFRON przypomina, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) wpłaty na fundusz są obniżane z tytułu zakupu produkcji lub usługi (z wyłączeniem handlu) odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego minimum 25 osób oraz osiągającego odpowiedni wskaźnik i strukturę zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Przedsiębiorstwo musi więc nie tylko mieć w ofercie sprzedaży dane usługi lub produkcję czy formalnie firmować ich oferowanie nabywcy, ale też samemu wytworzyć produkcję lub zrealizować usługi. Wkład w wytworzenie produkcji lub wykonanie usługi jest kluczowy, bo jego istnienie oraz zakres decydują, czy w ogóle można wystawić informację o obniżeniu wpłaty oraz z jakiego tytułu.