W trakcie pracy zdalnej pracownik nie może podejmować czynności, które mogą naruszać szeroko rozumiany stan gotowości do wykonywania pracy o należytej jakości oraz ilości. Pracownika zdalnego obowiązuje taki sam zakaz naruszania zasady trzeźwości jak pracownika pracującego stacjonarnie w zakładzie pracy. Problem polega jednak na tym, że weryfikacja jego trzeźwości, choć teoretycznie możliwa, z braku odpowiednich przepisów jest jednak utrudniona.
Bardziej elastyczna niż telepraca