Wraz z upowszechnieniem szczepień przeciwko COVID-19 pojawiają się przypadki, w których kandydaci do pracy aplikując na dane stanowisko, informują pracodawców o przyjęciu szczepionki. Pojawiają się więc wątpliwości, co pracodawca powinien zrobić z taką informacją i czy może ona być wykorzystywana w procesie wyboru kandydata do pracy. Odpowiedzi na te pytania są tym bardziej ważne, że informacja o szczepieniu należy do szczególnej kategorii danych.
To nie są zwykłe dane