W pasie nadmorskim przeprowadzono 250 kontroli przedsiębiorców działających w branży turystycznej. Jednym z głównych grzechów pracodawców jest niezgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego. "Odnotowaliśmy 770 takich przypadków. Jeden z pracodawców od listopada ubiegłego roku nie zgłosił swoich pracowników do ubezpieczenia" - mówi Grażyna Pawlata-Ich z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie.

Inspekcja wykazała, że ponad 600 pracowników sezonowych pracowało nielegalnie lub bez właściwej umowy. "Bez dokumentu o zatrudnieniu trudno będzie domagać się swoich praw czy zaległego wynagrodzenia, dlatego ważne jest aby pracownik znał pełną nazwę i siedzibę swojego pracodawcy" - dodaje Grażyna Pawlata-Ich. Pracownicy mogą zgłaszać skargi do okręgowych placówek Państwowego Inspektoratu Pracy.