Coraz więcej firm zachęca swoich podwładnych do zaszczepienia się. Niektóre (m.in. Volkswagen Polska, OBI) przyznają dodatkowe dni wolne, inne stosują zachęty finansowe (np. dodatki, rozszerzone benefity itp.). Celem jest oczywiście przeciwdziałanie pandemii i zatrzymanie transmisji wirusa w zakładach pracy. Problem w tym, że takie działania mogą narażać firmy na odpowiedzialność odszkodowawczą. Pracodawcy muszą bowiem przestrzegać zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Szczepienie nie jest obowiązkowe i trzeba liczyć się z tym, że pracownicy, którzy nie chcą lub nie mogą go przyjąć, będą dochodzić rekompensaty. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy firma przyznaje z tego tytułu bonusy, np. finansowe. Udzielenie dnia wolnego wydaje się mniej ryzykowne, ale nawet w tym przypadku nie da się wykluczyć roszczeń.
Jest projekt