Firma łatwiej wykaże efekt zachęty, od którego zależy uzyskanie dofinansowania do pensji osoby z dysfunkcją zdrowotną.

Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.). Wykazywanie efektu zachęty, który jest warunkiem niezbędnym do otrzymywania dopłaty do wynagrodzenia nowo przyjmowanego pracownika z uszczerbkiem na zdrowiu, jest obecnie uzależnione od tego, czy w firmie nastąpi w ten sposób wzrost zatrudnienia pracowników ogółem oraz wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Po modyfikacji ten drugi warunek nie będzie już brany pod uwagę.
– Aby sprawdzić występowanie efektu zachęty, badana jest liczba pracowników za okres poprzednich 12 miesięcy. Zdarzały się sytuacje, że firma, która obecnie ma 60 pracowników, w tym 10 niepełnosprawnych, wcześniej miała 50 zatrudnionych, spośród których 20 miało uszczerbek na zdrowiu – mówi Mateusz Brząkowski, radca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).
Uproszczenie sposobu wykazywania efektu zachęty nastąpi od 31 grudnia 2014 r. Wtedy zaczną obowiązywać nowe unijne przepisy dotyczące udzielania pomocy publicznej. To właśnie one wprowadziły zmianę w tym zakresie i w konsekwencji konieczność dostosowania do nich prawa krajowego.
Nowelizacja przewiduje też zmiany związane z inną pomocą niż dopłaty do pensji, którą mogą otrzymać pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne. Zgodnie z obecnymi przepisami firma może uzyskać m.in. zwrot kosztów zatrudnienia pracownika, który pomaga osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu jej obowiązków zawodowych. Dotyczy to np. ułatwiania mu komunikowania się z otoczeniem. Po zmianie przepisów uzyskanie wsparcia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie możliwe również w związku ze szkoleniem takiego pracownika. Firma będzie mogła otrzymać zwrot nawet 100 proc. kosztów jego szkolenia, ale nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Z kolei zmniejszeniu ulegnie maksymalny pułap dofinansowania szkolenia, które ukończył niepełnosprawny pracownik. Teraz wynosi ono 80 proc. kosztów, po zmianie będzie to 70 proc. poniesionego wydatku.

1,8 tys. zł wynosi dopłata do pensji osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy w konsultacjach