Tak, ZUS postąpił zgodnie z przepisami. W opisywanej sytuacji nie przysługuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, bo wypadek wydarzył się podczas wykonywania czynności związanych z prowadzenie działalności, z której poszkodowany nie podlegał temu ubezpieczeniu.
Kiedy zdarzenie miało miejsce