– Artyści, w tym filmowcy, piosenkarze, aktorzy, tancerze, muzycy to grupa zawodowa, której status jest nieuregulowany, szczególnie w kontekście zabezpieczenia społecznego. Chodzi m.in. o wysokość i częstotliwość opłacania składek. Osoby te powinny być otoczone szczególną opieką państwa, zwłaszcza gdy dopiero startują w zawodzie. Tymczasem obecnie tak nie jest. W efekcie nie przysługują im nawet podstawowe świadczenia, np. z tytułu choroby i macierzyństwa – mówi Dominik Skoczek, dyrektor Stowarzyszenia Filmowców Polskich – Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych.
Na ten problem zwracała także uwagę na konferencji „Ustawa dla artystów. Artyści o ustawie” Julia Ruszkiewicz, reżyserka filmowa. – Najtrudniejsza jest sytuacja kobiet wykonujących zawody artystyczne, które nie mają zagwarantowanych podstawowych praw. Dla większości z nich chorobowe i urlop macierzyński są poza zasięgiem – wskazywała.