Do końca września Rada Ministrów ma przyjąć projekty nowelizacji kodeksu pracy dotyczące wprowadzenia na stałe przepisów o pracy zdalnej oraz możliwości sprawdzania trzeźwości pracowników w firmie (wyrywkowe, prewencyjne kontrole). Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych RM.

Przedstawiciele rządu zapowiadają przyjęcie projektów już od około roku. Najnowsza wersja przepisów w sprawie pracy zdalnej (przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) jest obecnie konsultowana w ramach zespołów negocjujących umowę społeczną (w ich skład wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców). Propozycje dotyczące badania trzeźwości formalnie nie zostały jeszcze przedstawione. Ich przygotowanie zapowiadała m.in. Iwona Michałek, wiceszefowa MRPiT.
Ogólny opis zmian przedstawiony w wykazie jest zbieżny z wcześniejszymi informacjami. Projekt dotyczący badania trzeźwości ma określić podstawy prawne, które umożliwią pracodawcom prowadzenie wyrywkowych kontroli pracowników, w tym również na obecność środków odurzających. Nowe przepisy unormują też zasady ich przeprowadzania i doprecyzują reguły niedopuszczenia do pracy osób nietrzeźwych. Co istotne, z opisu wynika, że badanie może być dopuszczalne także wobec osób zatrudnionych na innej podstawie niż etat. Stawienie się do pracy pod wpływem środków odurzających będzie zagrożone karą upomnienia, nagany lub pieniężną (tak jak obecnie w przypadkach spożywania alkoholu).
– Pamiętajmy, że prewencyjne kontrole to jedyny skuteczny sposób przeciwdziałania nietrzeźwości w pracy i ryzykom z nią związanych – wskazuje Paweł Sych, radca prawny z kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global. Podkreśla, że w praktyce już na podstawie obowiązujących przepisów można uzasadnić ich wprowadzenie (pomimo odmiennego stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych z czerwca 2019 r.). Podstawą jest obowiązek dbania o bezpieczeństwo, życie i zdrowie zatrudnionych, który ma nadrzędne znaczenie wobec ochrony prywatności. – Jeśli wprowadzone zostaną nowe przepisy, to powinny być proste i ograniczać się do wskazania, że także pracodawca może sprawdzać trzeźwość zatrudnionych. Nie należy wywoływać wątpliwości co do przedmiotowego i podmiotowego zakresu kontroli – dodaje mec. Sych.
Z kolei opis zmian w zakresie pracy zdalnej jest zbieżny z projektem z marca 2019 r., przekazanym partnerom społecznym przez MRPiT. Przewiduje m.in. wymóg dostarczenia pracownikowi narzędzi niezbędnych do wykonywania obowiązków poza firmą i pokrycia kosztów bezpośrednio związanych z taką formułą pracy (pisaliśmy o tym: „Praca zdalna z ryczałtem”, DGP nr 60/2021). ©℗