Przedstawiciele rządu zapowiadają przyjęcie projektów już od około roku. Najnowsza wersja przepisów w sprawie pracy zdalnej (przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) jest obecnie konsultowana w ramach zespołów negocjujących umowę społeczną (w ich skład wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców). Propozycje dotyczące badania trzeźwości formalnie nie zostały jeszcze przedstawione. Ich przygotowanie zapowiadała m.in. Iwona Michałek, wiceszefowa MRPiT.
Ogólny opis zmian przedstawiony w wykazie jest zbieżny z wcześniejszymi informacjami. Projekt dotyczący badania trzeźwości ma określić podstawy prawne, które umożliwią pracodawcom prowadzenie wyrywkowych kontroli pracowników, w tym również na obecność środków odurzających. Nowe przepisy unormują też zasady ich przeprowadzania i doprecyzują reguły niedopuszczenia do pracy osób nietrzeźwych. Co istotne, z opisu wynika, że badanie może być dopuszczalne także wobec osób zatrudnionych na innej podstawie niż etat. Stawienie się do pracy pod wpływem środków odurzających będzie zagrożone karą upomnienia, nagany lub pieniężną (tak jak obecnie w przypadkach spożywania alkoholu).