Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w radiowej Jedynce o pozytywnych zmianach, jakie w ostatnich latach dokonały się w naszym społeczeństwie. Piszemy o tym w dzisiejszym wydaniu DGP.

Szef resortu pracy przypomniał, że wczoraj rząd przyjął "Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020". Jest to międzyresortowy, kompleksowy projekt odnoszący się między innymi do kwestii budowy żłobków, domów opieki, czy przeciwdziałania bezrobociu.

Ambitnym celem - mówił Kosiniak - Kamysz - jest przede wszystkim zmniejszenie liczby Polaków zagrożonych ubóstwem i trwałym wykluczeniem społecznym o 1,5 miliona osób. Od 2008 do 2013 roku, jak dodał minister, udało się zmniejszyć tę grupę o milion 700 tysięcy obywateli. "Osiągnęliśmy już wskaźniki rekomendowane przez Komisję Europejską"- poinformował gość Programu Pierwszego Polskiego Radia. Teraz trzeba dalej intensywnie działać na tym obszarze. Minister pracy dodał, że w pierwszej połowie roku 400 tys. osób przestało być bezrobotnymi.

Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu przewiduje między innymi opiekę nad osobami starszymi, zawodową i społeczną aktywizację seniorów, zwiększenie liczby żłobków i przedszkoli czy poprawę dostępu do mieszkań.